Tagfalter - Ritterfalter

Papilio polyxenes (Fabricius, 1775) Black Swallowtail, Eastern Black Swallowtail, American Swallowtail

Papilio polyxenes (Fabricius, 1775) Black Swallowtail, Eastern Black Swallowtail, American Swallowtail

Systematik

Lepidoptera › Papilionoidea › Papilionidae › Papilioninae › Papilionini › Papilio › polyxenes

Imago