Papilio polyxenes (Fabricius, 1775) Black Swallowtail, Eastern Black Swallowtail, American Swallowtail

Black Swallowtail auf Wildblume (Terrell Co., Texas)

Imago