Bilder

Black Swallowtail (Papilio polyxenes) auf Distel (Kimble Co., Texas)

Black Swallowtail auf Distel (Kimble Co., Texas)

Black Swallowtail auf Distel (Kimble Co., Texas)