Bilder

Black Swallowtail (Papilio polyxenes) auf Wildblume (Terrell Co., Texas)

Black Swallowtail auf Wildblume (Terrell Co., Texas)

Black Swallowtail auf Wildblume (Terrell Co., Texas)