Checkered White (Pontia protodice) Butterfly auf Wildblume (Crocket Co., Texas)

Checkered White Butterfly auf Wildblume (Crocket Co., Texas)

Checkered White Butterfly auf Wildblume (Crocket Co., Texas)

Kategorie