Nachtfalter - Widderchen

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) Beilfleck-Widderchen

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) Beilfleck-Widderchen

Systematik

Lepidoptera › Zygaenoidea › Zygaenidae › Zygaeninae › Zygaena › loti

Imago

Kopula

Larve