Nachtfalter - Widderchen

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) Beilfleck-Widderchen

Beilfleck-Widderchen (Zygaena loti) auf Wildblume

Imago

Kopula

Larve