Nachtfalter - Widderchen

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Sechsfleck-Widderchen

Sechsfleck-Widderchen (Zygaena filipendulae) auf Skabiose

Imago

Kopula

Larve