Nachtfalter - Widderchen

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) Veränderliches Widderchen

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) Veränderliches Widderchen

Systematik

Lepidoptera › Zygaenoidea › Zygaenidae › Zygaeninae › Zygaena › ephialtes

Imago