Tagfalter - Bläulinge

Scolitantides orion (Pallas, 1771) Fetthennen-Bläuling

Fetthennen-Bläuling (Scolitantides orion) auf Gras

Systematik

Lepidoptera › Papilionoidea › Lycaenidae › Polyommatinae › Polyommatini › Scolitantides › orion

Imago

Ei

Videos