Tagfalter - Edelfalter

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Rotbraunes Ochsenauge

Rotbraunes Ochsenauge auf Sumpfgarbe

Imago