Nachtfalter - Eulenfalter

Mythimna impura (Hübner, 1808) Stumpfflügel-Graseule

Stumpfflügel-Graseule (Mythimna impura) auf Wiese

Imago