Nachtfalter - Spanner

Eupithecia tantillaria (Boisduval, 1840) Nadelgehölz-Blütenspanner

Nadelgehölz-Blütenspanner (Eupithecia tantillaria) beim abendlichen Leuchten

Systematik

Lepidoptera › Geometroidea › Geometridae › Larentiinae › Eupitheciini › Eupithecia › tantillaria

Imago