Bilder

Burnsius communis / albescens (Grote, 1872 / Plötz, 1884) Common Checkered Skipper / White Checkered Skipper

Burnsius communis / albescens (Grote, 1872 / Plötz, 1884) Common Checkered Skipper / White Checkered Skipper

Burnsius communis / albescens (Grote, 1872 / Plötz, 1884) Common Checkered Skipper / White Checkered Skipper