Nachtfalter - Spanner

Biston strataria (Hufnagel, 1767) Pappel-Dickleibspanner

Pappel-Dickleibspanner (Biston strataria) auf Kiefer

Systematik

Lepidoptera › Geometroidea › Geometridae › Ennominae › Boarmiini › Biston › strataria

Imago