Nachtfalter - Spanner

Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) Schlehenheckenspanner

Schlehenheckenspanner (Aleucis distinctata) beim abendlichen Leuchten

Systematik

Lepidoptera › Geometroidea › Geometridae › Ennominae › Theriini › Aleucis › distinctata

Imago