Checkered White (Pontia protodice) Butterfly auf Kokardenblume (Shakelford Co., Texas)

Checkered White Butterfly auf Kokardenblume (Shakelford Co., Texas)

Checkered White Butterfly auf Kokardenblume (Shakelford Co., Texas)

Kategorie